marți, 5 februarie 2013

DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE PE 2012Termenul pentru întocmirea şi depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2013 pentru societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare precum şi  de către subunităţile din Romania care aparţin unor persoane juridice străine.  Pentru celelalte entităţi, termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
 
Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

Raportarea contabilă anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, se depune în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu). Prin internet, semnate electronic, formularele se depun prin portalul www.e-guvernare.ro. 

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a situaţiilor  financiare - respectiv evitarea aglomeraţiei la ghisee, DGFP a jud. Cluj  recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line. 

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml atasat, anexele la bilant semnate, scanate şi  cuprinse in fişier cu extensia „zip”pe suport CD, însoţite de rezumatul declaraţiei (prima pagină) listat, semnat şi ştampilat.

Pentru nedepunerea, potrivit  legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, organele fiscale vor aplica amenzi de la 2000 la 5000 lei.

Niciun comentariu: