joi, 3 aprilie 2014

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR DECLARATIVE PE LUNA APRILIE 2014
 • 7 Aprilie 2014- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 ;
 • 10 Aprilie 2014- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096;
 • 15 Aprilie 2014- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1)-se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • 15 Aprilie 2014 Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) de către  Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;
 • 15 Aprilie 2014 Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precendentă Formularul (anexa nr. 35) se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice, alcoolul etilic şi  produse alcoolice).
 • 15 Aprilie 2014- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile;
 • 15 Aprilie 2014- Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile;
 • 15 Aprilie 2014-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile;
 • 15 Arilie 2014- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare;
 • 15 Aprilie 2014- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare ;
 • 15 Aprilie 2014- Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat;
 • 15 Aprilie 2014- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57) de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii;
 • 22 Aprilie 2014-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent  (sistem  VOES) de către persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;
 • 25 Aprilie 2014- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic);
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent  -Formular 104  de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din Codul fiscal Fiscal.
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate –Formular 112;
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224;
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată -Formular 300  (format electronic);
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic);
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307;
 • 25 Aprilie 2014- Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) e) din Codul fiscal Formular 311;
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES ;
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
 • 25 Aprilie 2014-Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent- de către beneficiarii scutirilor de accize ;
 • 25 Aprilie 2014-  Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent de către vânzătorii la distanţă;
 • 30 Aprilie  2014-Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2013 de către Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial precum şi de subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/ 1991, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • 30 aprilie 2014- Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent, Formular 120 de către Operatorii economici plătitori de accize;
 • 30 aprilie 2014 -Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă  pentru anul trecut Formular 130 (format electronic) de către Operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă.

 Sursa: ANAF – DGRFP Cluj-Napoca

joi, 6 martie 2014

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR DECLARATIVE PE LUNA MARTIE 2014   7 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

   14 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096

17 Martie 2014- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1)-se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

17 Martie 2014 Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) de către  Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

17 Martie 2014 Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precendentă Formularul (anexa nr. 35) se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice, alcoolul etilic şi  produse alcoolice).

17 Martie 2014- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

17 Martie 2014- Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

17 Martie 2014-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

 17 Martie 2014- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

17 Martie 2014- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare 

17 Martie 2014- Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

17 Martie 2014- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57) de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

17 Martie 2014-Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale  Formular 204  pentru anul trecut

25 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

25  Martie 2014-Definitivarea şi plata  impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic)

25 Martie 2014-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate –Formular 112

25 Martie 2014-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

25 Martie 2014-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

25 Martie 2014-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

25 Martie 2014-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307

25 Martie 2014- Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) e) din Codul fiscal Formular 311

25 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

25 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

31 Martie 2014- Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal –formular 089 – se depune de către  cumpărătorii de energie electrică care  nu au transmis până pe 10 decembrie 2013  la organul fiscal formularul deşi îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea taxării inverse  la livrarea de energie electrică, precum şi de către cumpărătorii de energie electrică  care au obţinut licenţa de furnizare a energiei  electrice în perioada  10-31 decembrie 2013.

Sursa: D.G.R.F.P.Cluj Napoca

miercuri, 5 martie 2014

ESTE OBLIGATORIE CERTIFICAREA DECLARAŢIILOR FISCALE?

In ciuda faptului că certificarea declaraţiilor fiscale nu mai este obligatorie pentru contribuabili, potrivit celor mai noi modificări aduse Codului de procedura fiscală, această prevedere rămâne în continuare un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuata de Fisc în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală.

"Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal, de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală", conform modificărilor aduse Codului Fiscal prin ordonanţa de urgenţă.

Firmele au scăpat astfel de coşmarul certificării tuturor declaraţiilor fiscale înainte de depunerea lor la Fisc, însă contribuabilii care nu vor să aibă bătăi de cap cu inspectorii ANAF ar trebui să se conformeze.

Guvernul mentioneaza că certificarea declaratiilor fiscale de către un consultant fiscal reprezinta un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală. Firmele care nu îşi certifică declaraţiile fiscale riscă să fie controlate mai des de Fisc.

sursa: Info.TVA

miercuri, 26 februarie 2014

CUM VĂ PUTEŢI ACCESA DOSARUL FISCAL


Va aducem la cunostinta ca in baza prevederilor art. 110^1 alin (2) din OG 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 01.03.2013 a intrat in vigoare Ordinul Presedintelui ANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea “Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF, in spatiul privat al contribuabilului”.

In acest sens, in vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili si functionarii publici din cadrul organului fiscal si simplificarii accesului la o informatie rapida si exacta, informatiile cuprinse in evidenta creantelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, s-au publicat pe pagina de internet a ANAF, asigurandu-se astfel transparenta datelor cuprinse in fisa pe platitor.

Contribuabilul poate accesa spatiul său privat unde vizualizeaza informatii din dosarul fiscal, prin autentificare in baza certificatului digital.

Pentru a utiliza un cerificat digital pentru accesarea dosarului fiscal, contribuabilul completeaza si depune pe internet formularul 152 – Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat – iar dupa primirea indexului de incarcare, listeaza, semneaza si stampileaza, conform legii, formularul de hartie si il depune la organul fiscal competent insotit de:

- documentul prin care administratorul contribuabilului imputerniceste persoana fizica detinatoare a unui certificat calificat pentru accesarea informatiilor din dosarul fiscal electronic

- copie a buletinului/cartii de identitate a persoanei fizice detinatoare a cerificatului calificat.
 
Mentionam in baza celor precizate mai sus ca Fisa pe platitor NU se mai elibereaza pe adresa de e-mail.

Sursa: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj