vineri, 17 ianuarie 2014

INFORMAȚII FISCALE UTILETERMENUL LIMITĂ PENTRU DECLARAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Data de 27.01.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.
 
În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:
  • Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor.
  • Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.
De asemenea, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, contribuabilii sunt rugați să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare.
 
Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2014 este publicat pe pagina de internet a D.G.R.F.P. Cluj Napoca: www.finanteregionalecluj.ro
 
D.G.R.F.P. Cluj reamintește agenţiilor economici că, în situaţia în care vor înregistra obligaţii fiscale restante la data de 31.01.2014, vor fi publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice – conform Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

*****************************************************************************************************************


RAMBURSAREA TVA ÎN LUNA IANUARIE 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă contribuabilii asupra decalării termenelor privind organizarea operaţiunilor de rambursare a TVA din luna ianuarie 2014. Selecţia naţională aferentă lunii ianuarie 2014 va fi realizată până la data de 17 ianuarie 2014 şi cuprinde deconturile cu opţiune de rambursare pentru care există decizie de rambursare aprobată, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 802.520/3.07.2009 privind rambursarea lunară a TVA, cu modificările si completările ulterioare. 
Decontările vor fi realizate în datele de 22 si 30 ianuarie 2014.

Niciun comentariu: