luni, 13 ianuarie 2014

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU IMM-uri

In data de 15 ianuarie ora 10 incep inscrierile in programul de ajutor de minimis in baza HG 274/2013.

Perioada de inscriere este de 10 zile pana in data de 24 ianuarie ora 20, dupa care in termen de 10 zile calendaristice trebuie depusa fizic intreaga documentatie (in prima faza vor depune efectiv documentatia doar proiectele care intra in buget urmand ca ulterior sa trimita dosare si cei din lista de asteptare pe masura ce se disponibilizeaza sume noi de bani din respingeri, renuntari sau achizitii la pret mai mic decat valoarea estimata initial).

Nu conteaza ordinea inscrierii, conteaza punctajul relizat, evaluarea proiectelor va avea loc in ordinea descrescatoare a punctajului in limita bugetului schemei ( 500 mil lei in total ).

Atasez un formular de inscrieri in care o sa vedeti grila de evaluare si o scurta prezentare a schemei.

Gestionarea programului a fost transferata  la Agentia de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii aflata in subordinea Ministerului Economiei. Reprezentantii din teritoriu sunt Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii,
la Cluj sediul OTIMMC este pe str. Horea nr.13.

Valoarea finantarii nerambursabile:  90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 100.000 de euro.

Cheltuieli eligibile:
a) realizarea / achizitionarea de constructii cu urmatoarele destinatii: industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala cultura fizica si agrement, precum si pentru prestari de servicii 

b) achizitia de echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru
c) achizitia de aparate si instalatii de masurare, control si reglare
d) achizitia de echipemente IT
e) achizitia de mijloace de transport neinmatriculabile

Beneficiari eligibili:
  • IMM – uri inregistrate in baza legii 31/1990 sau legii nr. 1/2005 privind cooperatia 

  • au cel putin un an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a formularului de inscriere si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat  in conditiile legii cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii on-line a formularului de inscriere

  • prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea investitiei a locurilor de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni;

  • nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat si bugetele locale

  • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa sau suspendare temporara a activitatii

  • nu intra in categoria “intreprinderilor in dificultate”

  • nu au beneficiat in ultimii trei ani de ajutoare de minimis indiferent de furnizor in valoare mai mare de 200.000 de euro

Departajarea proiectelor se face in baza unei grile de evaluare pe care o atasez.

La punctaje egale pentru departajare va prevala punctajul pe criteriile de mai jos in urmatoarea ordine:
1)       Domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea
2)       Numarul locurilor de munca nou create
3)       Categoria IMM din care face parte solicitantul
4)       Locatia implementarii proiectului
5)       Valoarea profituli obtinut din exploatare la 31.12.2012
6)       Valoarea profitului net la 31.12.2012

Penru orice intrebare sau nelamurire nu ezitati sa ma contactati telefonic sau prin e-mail

Dan Sicobean

SC DS Invest SRL
Cluj Napoca, str. Lunii nr. 18/10
tel/fax 0264/524114
mobil: 0745/782111
e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro
www.dsinvest.ro

Niciun comentariu: