luni, 13 ianuarie 2014

CALENDARUL FISCAL PENTRU 2014

Calendarul fiscal 2014 se adresează celor care au o locuinţă, o maşină sau celor care obţin bani din contracte de comision, din închirieri de locuinţe, dar şi persoanelor care lucrează ca liberi profesionişti sau care obţin venituri din alte activităţi comerciale. Taxele şi impozitele sunt percepute de stat după un calendar întocmit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Acesta stabileşte termenele limită până la care contribuabilii persoane fizice sau juridice trebuie să depună la unitatea fiscală unde sunt arondaţi documentele fiscale şi să facă plăţile anticipate aferente impozitelor care trebuie plătite. Calendarul Fiscal trebuie respectat deoarece depăşirea termenelor atrage după sine penalizări şi amenzi.

Primăriile percep taxe pentru toţi proprietarii de locuinţe şi terenuri intravilane sau extravilane. De asemenea şi posesorii de autovehicule, rulote, bărci cu motor ori fără motor sau de locuri de parcare şi garaje achită taxe locale. Plata acestora se poate face fără majorări, în două tranşe, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie. Taxele locale se pot plăti la direcţia de impozite şi taxe locale din primării precum şi la unităţile CEC sau la oficiile poştale din toată ţara.

Ce plătim la Fisc

Cetăţenii care obţin venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit – notari, avocaţi, evaluatori, artişti etc. – au obligaţia să depună declaraţiile privind veniturile realizate până pe 26 mai. Însă, cei care opteză pentru determinarea venitului net în sistem real trebuie să anunţe acest lucru la Administraţia Financiară unde sunt arondaţi până pe 31 ianuarie.

Aceeaşi procedură trebuie urmată şi de oamenii care obţin bani din drepturi de proprietate intelectuală precum şi de cei care care cultivă şi vând flori, legume, ciuperci şi de către fermierii care obţin venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole sau din alte activităţi similare celor considerate activităţi agricole. Cererile se fac la unitatea fiscală unde contribuabilul este arondat şi tot aici se fac şi plăţile la trezorerie, care nu întotdeauna se află la aceeaşi adresă cu unitatea fiscală. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente cu excepţia impozitului pe venituri din arendare şi a veniturilor din activităţi agricole trebuie să realizeze plăţile în datele de, 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 19 decembrie. Persoanele care realizează venituri din închirierea camerelor în regim turistic trebuie să achite impozitul în două tranşe, respectiv 25 iulie şi 25 noiembrie.
Proprietarii care închiriază locuinţe, terenuri, spaţii comerciale şi industriale trebuie să meargă la secţiile financiare unde sunt arondaţi şi să depună declaraţiile privind veniturile realizate până pe 17 mai. Însă, cei care doresc să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real trebuie să anunţe acest lucru la Administraţia Financiară unde sunt arondaţi până pe 31 ianuarie.
Salariaţii nu trebuie să depună fişe fiscale la unităţile fiscale unde sunt arondaţi, chiar dacă au mai multe salarii. Veniturile din salarii se impozitează la sursă, cu 16% la fiecare loc de muncă, impozitare care este finală. Doar salariaţii care mai obţin şi venituri din activităţi independente sau din închiriere de bunuri au obligaţia să le anunţe şi ulterior să plătească impozite la unităţile fiscale unde sunt arondaţi.

Ce date nu trebuie uitate

15 ianuarie. Persoanele fizice care au închiriate mai mult de cinci locuinţe au obligaţia să depună la Fisc Declaraţia privind venitul estimat (Formularul 220)
Depunerea declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu.

27 ianuarie, 27 aprilie, 27 iulie, 27 octombrie. Efectuarea plăţii anticipate în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pe veniturile din investiţii aferentă trimestrului precedent, de către contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare. (Formularul 225)

27 lunar. Persoanele fizice care obţin venituri din străinătate pentru activităţi în România trebuie să depună Declaraţia prinvind veniturile obţinute din salarii (Formularul 224)

31 ianuarie. Românii care obţin venituri din închirieri de locuinţe (sub 5 contracte), din activităţi independente sau agricole impuse pe bază de normă de venit şi din drepturi de proprietate intelectuală au obligaţia să depună la Fisc Declaraţia privind venitul estimat. (Formular 220). Tot până atunci, ei pot depune şi o Cerere pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real sau să renunţe la acest sistem.

28 februarie. Plătitorii de venituri obţinute de comisionari, de persoanele care obţin bani din vânzarea de bunuri în consignaţie sau din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, precum şi din proprietate intelectuală sau din convenţii, sunt obligaţi să depună Declaraţia privind impozitul reţinut pe venituri cu regim de reţinere la sursă (Formular 205)

25 martie. Efectuarea plăţilor anticipate pentru trimestrul unu de către contribuabili care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor realizate din arendare şi din activităţi agricole.

31 martie. Contribuabili trebuie să plătească prima tranşă din taxele şi impozitele locale.

26 mai. Persoane fizice care au realizat venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, şi câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, depun Declaraţia privind veniturile realizate în anul 2014 – Formularul 200. De asemenea, depun formularul 201 contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate.

26 mai. Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole ­ impunere pe norme de venit Formular 221 pentru anul în curs, de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole.

25 iunie. Efectuarea plăţilor anticipate pentru trimestrul doi de către contribuabili care obţin venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor realizate din arendare şi din activităţi agricole.

25 iulie. Plăţi anticipate în valoare de 50% din impozitul pe venit efectuate de către persoanele care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. (prima parte)

25 septembrie. Efectuarea plăţilor anticipate pentru trimestrul trei de către contribuabili care obţin venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor realizate din arendare şi din activităţi agricole.

30 septembrie. Contribuabili trebuie să plătească ultima tranşă din taxele şi impozitele locale.

25 noiembrie. Plăţi anticipate în valoare de 50% din impozitul pe venit efectuate de către persoanele care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. (tranşa a doua)

19 decembrie. Efectuarea plăţilor anticipate pentru trimestrul patru de către contribuabili care obţin venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor realizate din arendare şi din activităţi agricole. 

sursa: ANAF

Niciun comentariu: