vineri, 12 aprilie 2013

Programul "Mihail Kogalniceanu” devine activ

Începând de luni, 15.04.2013, orele 10.00, întreprinderile mici şi mijlocii se pot înscrie pentru finanţare în cadrul Programului “Mihail Kogalniceanu”. Bugetul alocat pentru anul 2013 este de 16,115 milioane lei.
 
Înscrierea se poate face atât de pe situl Ministerului Economiei, www.minind.ro, la secţiunea "Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat”, cât şi prin intermediul link-ului direct: http://programenationale2013.aippimm.ro.


Conform Ghidului aplicantului, în cadrul acestui program se acordă linii de credit în valoare maximă de 400.000 lei per companie, pe an. Dobânda, total subvenţionată, este acordată de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei în proporţie de 100% pentru creditele în lei. Perioada de rambursare a creditelor este stabilită de instituţia creditoare conform normelor interne ale acesteia. 

Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea, cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii, constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor, alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente. De asemenea, se acordă finanţare pentru cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate, plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat şi pentru alte costuri de operare.

Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de către oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi cooperatie (OTIMMC), aflate în subordinea Ministerului Economiei, pe baza procedurii de raportare, monitorizare şi control pentru programele finantate de la Bugetul de Stat.


Ghidul aplicantului cu anexele aferente, precum şi actele normative privind „Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii” pot fi descărcate accesând următoarele linkuri:
 
Companiile arondate OTIMMC Cluj-Napoca pot obţine informaţii suplimentare de la biroul situat în str. Horea, nr. 13, parter, Cluj Napoca, tel/fax: 0264/487224 sau la adresa de e-mail: oficiucluj@aippimm.roNiciun comentariu: