luni, 14 ianuarie 2013

NIVELUL TAXELOR ŞI IMPOZITELOR LOCALE PE 2013

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în şedinţă extraordinară luni, 14 ianuarie 2013, a stabilit nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2013, respectiv reducerile ce se acordă conform legii.


Cele două hotărâri sunt însoţite de anexe în care sunt detaliate nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora precum şi amenzile administrate de către Direcţia impozite şi taxe locale (anexa I); nivelul taxei administrate de Direcţia de sănătate publică (anexa II); nivelurile taxelor administrate de Serviciul revendicări fond funciar şi Registrul agricol (anexa III); nivelurile taxelor administrate de Direcţia de urbanism (anexa IV); nivelurile taxelor administrate de Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii (anexa V); nivelurile taxelor administrate de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor (anexa VI); nivelurile taxelor extrajudixiare de timbru (anexa VII).

Spre edificare, cele două hotărâri şi anexele lor sunt postate pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi pot fi accesate la următoarele adrese:

Hotărârea nr. 1/14.01.2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2103

Hotărârea nr. 2/14.01.2013 privind reducerea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012


Niciun comentariu: