marți, 15 ianuarie 2013

GESTIONAREA DEŞEURILOR

IMPORTANT!!!
Din motive obiective începerea cursului se amână pentru perioada 30 ianuarie - 1 februarie 2013.
În atenţia agenţilor economici!

Vă informăm că în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, în calitate de agent economic, vă revine deplin responsabilitate pentru gestionarea deşeurilor. Legea 211/2011 precizează că "deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (...) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (...). Persoanele desemnate (...) trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate."

Nerespectarea prevederilor menţionate anterior constituie contravenţie si poate atrage, pentru persoanele juridice, sancţiuni cu amenzi între 15.000 si 30.000 lei!

Campania de control a conformităţii cu aceste prevederi a fost deja lansată de organele abilitate. Pentru a veni in sprijinul dvs. Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj organizează cursuri intensive de specializare în gestiunea deşeurilor. Instruirea se adresează managerilor, responsabililor şi specialiştilor de mediu, precum şi personalului din cadrul companiilor, care au delegate responsabilităţi de protecţia mediului conform prevederilor legale. Cursul este susţinut de specialişti din cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului.

Cursul se desfăşoară pe durata a trei zile consecutive, de regulă în zilele de miercuri – joi – vineri,  de la ora 15:00. Următoarea serie de instruire este prognozată pentru perioada 30 ianuarie - 1 februarie 2013.

Taxa de curs este de 250 lei. Plata se poate face în numerar, în momentul prezentării la curs, sau prin virament bancar, după primirea facturii. În urma examenului de absolvire participanţii vor primi certificate de atestare a competenţelor obţinute, cerute de legislaţia în vigoare, pentru gestionarea deşeurilor în unităţile economice.

Înscrierile se pot face online (e-mail secretar@apm.ro), prin fax (0264-430148) sau la sediul APM Cluj, str. Avram Iancu nr. 52. Pentru relaţii suplimentare apelaţi 0721-894862. Admiterea la curs se face în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile.

Membrii APM Cluj au prioritate la acest curs.


Niciun comentariu: