vineri, 21 februarie 2014

NOUTĂŢI FISCALECINE, UNDE, CUM DEPUNE FORMULARUL 392 A ?

Persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2013, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392A "Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2013".

Nu se depune formularul 392A daca persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul 2013, în interiorul ţării.

Persoanele impozabile care la data de 31 decembrie 2013 nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei, au obligaţia să depună formularul 392B "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2013".

Nu se depune formularul 392B daca persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul 2013, în interiorul ţării şi /sau achiziţii efectuate în ţară.

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni scutite fără drept de deducere cu excepţia celor prevăzute în mod expres în lege, nu au obligaţia depunerii formularului 392B  "Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul 2013".

Termenul de depunere a acestor formulare pentru anul fiscal 2013 este până la data de 25 februarie 2014, inclusiv. 

Aceste declaraţii în format hârtie, insotite de  formatul electronic se depun  la registratura organului fiscal competent sau  la poştă, prin scrisoare recomandată. 

Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală secţiunea Asistenţă contribuabili/ Formulare şi programe utile/ Declaraţii fiscale/ Declaraţia informativă 392 (pentru an 2013).

Modelul şi conţinutul formularelor 392A şi 392B, precum şi instrucţiunile de completare a acestora sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, cu modificările ulterioare (OPANAF nr. 93/2014).

Informaţii detaliate se pot obţine :
- accesând pagina de Internet, www.anaf.ro
- la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60
- la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice.
 

 

 


OBLIGAŢII DECLARATIVE SCADENTE


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor următoarele obligaţii declarative:


1 .Termen de depunere până la 25.02.2014, pentru următoarele formulare: 100, 101, 112, 224, 300, 301, 306, 307, 311, 390, 392A, 392B, 393, 394.
                  
2. Termen de depunere până la 28.02.2014 pentru următoarele formulare:
-Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi
- Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe;  
-Formular  400 Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.         

Toate formularele de mai sus şi instrucţiunile de completare a acestora  se regăsesc pe site-ul ANAF la adresa: www.anaf.ro, pagina asistenţă contribuabili, modulul ,, Formulare şi programe utile’’, secţiunea "Toate formularele cu explicaţii".

Având in vedere faptul că în această lună există două termene declarative,  pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele unităţilor fiscale, DGRFP Cluj roagă contribuabilii să depună din timp declaraţiile şi recomandăm depunerea prin procedura on-line.


MODIFICĂRI LEGISLATIVE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii cu privire la următoarele modificări în domeniul legislaţiei fiscale:

1. O.P.A.N.A.F. nr. 223/2014 pentru modificarea O.P.A.N.A. F. nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 114 din 17. 02.2014.

Menţionăm faptul că, modificările introduse prin Ordinul de mai sus se aplică începând cu plata obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2014 şi care au scadenţă în 25.02.2014.

2. H.G.nr.77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H. G. nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 108 din12.02.2014.
 

 

Niciun comentariu: