miercuri, 14 august 2013

CURSURI PENTRU ANTREPRENORI, MANAGERI ŞI ANGAJAŢI

COMUNICAREA ŞI NEGOCIEREA ÎN AFACERI


Vă reamintim că acum aveţi posibilitatea de a participa la cursul gratuit cu tema "Comunicarea si negocierea in afaceri" ce se va desfăşura în perioada 19-21 august 2013 la Hotel Victoria din Cluj Napoca.

Cursul se adresează angajaţilor şi managerilor din mediul privat. 

Pentru confirmare, respectiv participarea la curs solicitaţi în timp util formularul de înscriere, iar după completare returnaţi-l însoţit de copia după actul de identitate şi adeverinţa de salariat. 

Documentele solicitate se vor expedia prin fax sau e-mail pe adresa: 

Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, tel/fax: 0230-222722,
e-mail: imm_sv@yahoo.com


GESTIONAREA DEŞEURILOR


În perioada 28-30 august puteţi beneficia de cursul intensiv de specializare în GESTIONAREA DEŞEURILOR cu o taxă de numai 250 de lei (ultima serie la acest preţ). Instruirea se adresează managerilor, responsabililor şi specialiştilor de mediu, precum şi personalului care au delegate responsabilităţi de protecţia mediului conform prevederilor legale. Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, în calitate de agent economic, vă revine deplin responsabilitate pentru gestionarea deşeurilor. Legea 211/2011 precizează că "deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (...) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (...). Persoanele desemnate (...) trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate."

Nerespectarea prevederilor menţionate anterior constituie contravenţie si poate atrage, pentru persoanele juridice, sancţiuni cu amenzi între 15.000 si 30.000 lei!

Pentru relaţii suplimentare şi înscrieri apelaţi secretariatul APM Cluj la tel. 0264 430148, 0721 894862 sau daţi un mesaj explicit pe adresa de e-mail: secretar@apm.ro.
 

 

Niciun comentariu: