joi, 6 martie 2014

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR DECLARATIVE PE LUNA MARTIE 2014   7 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

   14 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096

17 Martie 2014- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1)-se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

17 Martie 2014 Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2) de către  Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

17 Martie 2014 Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precendentă Formularul (anexa nr. 35) se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice, alcoolul etilic şi  produse alcoolice).

17 Martie 2014- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

17 Martie 2014- Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

17 Martie 2014-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

 17 Martie 2014- Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

17 Martie 2014- Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare 

17 Martie 2014- Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

17 Martie 2014- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57) de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

17 Martie 2014-Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale  Formular 204  pentru anul trecut

25 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

25  Martie 2014-Definitivarea şi plata  impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic)

25 Martie 2014-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate –Formular 112

25 Martie 2014-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

25 Martie 2014-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

25 Martie 2014-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

25 Martie 2014-Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307

25 Martie 2014- Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) e) din Codul fiscal Formular 311

25 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

25 Martie 2014- Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

31 Martie 2014- Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal –formular 089 – se depune de către  cumpărătorii de energie electrică care  nu au transmis până pe 10 decembrie 2013  la organul fiscal formularul deşi îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea taxării inverse  la livrarea de energie electrică, precum şi de către cumpărătorii de energie electrică  care au obţinut licenţa de furnizare a energiei  electrice în perioada  10-31 decembrie 2013.

Sursa: D.G.R.F.P.Cluj Napoca

Niciun comentariu: