luni, 1 iulie 2013

FISCUL APLICĂ UN NOU SISTEM DE PENALITĂŢINivelul penalităţilor de întârziereDirecţia Generală a Finanţelor Publice Cluj informează contribuabilii că prin OUG nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale a fost modificat nivelul penalităţilor de întârziere.

Astfel, începând cu 1 iulie 2013, nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente după 1 iulie 2013.

Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la această dată, respectiv 5% sau15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.


Acordare eşalonare la plată

De asemenea, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor că este instituită posibilitatea acordarii eşalonarii la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Procedura de acordare a eşalonarii ( depunerea cererii de eşalonare şi a documentaţiei anexă, condiţiile ce trebuie sa le indeplinească contribuabilul pentru a putea solicita eşalonarea la plată, perioada de eşalonare şi condiţiile pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată ) este prevazută în OUG nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr. 1853/05.04.2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Subliniem faptul ca nu este necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice. 

Niciun comentariu: