vineri, 1 martie 2013

OBLIGAȚII DECLARATIVE ÎN LUNA MARTIE 2013

În cursul lunii martie 2013 contribuabilii trebuie să depună la Fisc, după caz, următoarele documente:

Pînă la 1 martie a.c. inclusiv:

 • Declarație pe propria răspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfășurat activitate de la înființare și pînă la 31.12.2012 și nu au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale. Reglementare: OMFP nr. 1.040/2013.
Pînă la 7 martie a.c. inclusiv:
 • Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectuează o achiziție intracomunitara taxabila in România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri in luna februarie 2013 și sunt obligate să-și modifice perioada fiscala devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.
Pînă la 10 martie a.c. inclusiv:
 • Declarația de înregistrare fiscala/ Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridica, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligația sa se înregistreze ca plătitori de TVA in urma depășirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 2.296/2007;

 • Declarația de înregistrare fiscala/ Declarație de mențiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decît persoanele fizice romane care desfășoară activități economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA in urma depășirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

 • Declarația de înregistrare fiscala/ Declaratie de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfășoară activități economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligația sa se înregistreze ca plătitori de TVA in urma depășirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

 • Declarația de mențiuni privind anularea înregistrării in scopuri de TVA in vederea aplicării regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152, alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.
Pînă  la 15 martie a.c. inclusiv:
 • Declarația anuala de venit pentru asocierile fără personalitate juridica și entități supuse regimului transparentei fiscale pentru anul 2012, formular 204. Reglementare: art. 86 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.913/2012.
Pînă  la 25 martie a.c. inclusiv:
 • Declarația de înregistrare fiscala/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entități fără personalitate juridica, formular 010. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condițiile de microîntreprindere prevazute la art. 112 indice (1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe venit microîntreprinderi. Reglementare: art. 112 indice 2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 si care se afla înscrise in ,,Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare,, a căror perioada fiscala este luna si care au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna februarie 2013, in vederea ieșirii din sistemul TVA la încasare începînd cu 1 aprilie 2013. Reglementare: OPANAF nr. 1529/2012;

 • Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii februarie, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012;

 • Declarație privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2012. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 34 alin. (5) lit. a) si b), alin. (14) si (15). Reglementare: art. 35 alin. (1) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012;

 • Declarație privind impozitul pe profit, formular 101 pentru luna ianuarie 2013. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condițiile de microîntreprindere prevazute la art. 112 indice (1) si începînd cu 1 februarie 2013 au devenit plătitori de impozit pe venit microîntreprinderi. Reglementare: art. 112 indice 2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligațiile aferente lunii februarie 2013, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

 • Declarația privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate in România și de către persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România - pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;

 • Decontul de taxa pe valoarea adăugata, cu termen lunar, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.  
Atenție! Decontul se depune și de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 februarie 2013;
 • Decontul special de taxa pe valoarea adăugata, formular 301, pentru contribuabilii înregistrați in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal și care au efectuat: achiziții intracomunitare in luna precedenta, achiziții intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistrați si care nu au obligația înregistrării, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

 • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugata, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operațiunile prevazute la art. 128 alin.(7); al căror cod de înregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal.Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;

 • Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii următoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate și/sau achizițiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de înregistrare in scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012;

 • Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare pentru obligațiile de declarare aferente operațiunilor desfășurate in luna februarie 2013, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

 • Declarația informativa privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, formular 394, pentru declararea operațiunilor desfășurate in luna februarie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioada fiscala lunara. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Sursa: www.immromania.ro

Niciun comentariu: